Projekteringsværktøj

Virksomheden anvender sædvanlige projekteringsværktøjer ajourført til seneste versioner, som sikre, at der kan udveksles informationer med samarbejdsparter på sædvanligt niveau.

Alle medarbejdere anvender PC installeret med Windows XP og tilhørende fuld MS Officepakke opkoblet på fælles net.

Alle tekniske tegninger udarbejdes i Auto Cad version MEP 2013

Konstruktionsafdelingen har en række tekniske beregningsprogrammer herunder Finite-element programmer til specielle og avancerede konstruktioner.

Hos Teytaud har vi herudover løbende gennem en årrække rationaliseret og ajourført  en række sædvanlige delberegninger og indlagt disse i nogle selvudviklede computerprogrammer / regneark.    (billede af regneark med kurver)

Dette betyder at selv ved relativt få inddata vil der hver gang opnås:

  1. en optimering af sikkerhed for korrekt beregning,
  2. en minimering af tidsforbrug i forhold til traditionel ”håndberegning”,
  3. en meget detaljeret og tilbundsgående analyse i forhold til traditionel håndberegning,
  4. en sikring af maksimalt og hurtigt overblik med henblik på kunne vurdere alle relevante konsekvenser af eventuelle alternative valg.

Beregning af bygningers energibehov foretages med beregningsprogrammet Be10, udviklet af SBi.

Beregning og analyse af indeklimaforhold, effektbehov, dagslysvurderinger mv. foretages med det tekniske beregningsprogrammer BSim2002.

I forbindelse med tilsyn og bygningsundersøgelser benyttes endvidere digitale kameraer, thermografi kamera, dæklagsmåler til beton (CM 5), fugtmålere (Tramex Kapacitetsmåler).

Dagligt tages i øvrigt efter arbejdstids ophør backup til løbende sikring af dagens digitale arbejder.