Selskabsform

TEYTAUD Rådgivende Ingeniører A/S 

Aktiekapital:  fuldt indbetalt dkr. 600.000,-

CVR-nr.   15034106.

Aktiekapitalen er i dag fordelt på følgende indehavere som samtidig udgør firmaets ledelse:

Jesper Stage Andersen - akademiingeniør (B1985). Ansat 01.05.1996.
Jørgen Højer Christensen - civilingeniør (B1980), H.D. 1981. Ansat 15.10.2002.
Kurt Landis Gustavsen - akademiingeniør (B1987). Ansat 01.01.1996.

Direktion: Administrerende direktør Jørgen Højer Christensen

Bestyrelse:
Formand Jesper Stage Andersen
Medlem    Jørgen Højer Christensen
Medlem     Kurt Landis Gustavsen

Revisor:

Statsautoriseret revisor Søren Cortsen,
Smedievej 273, 3400 Hillerød.

Bankforbindelse:
DANSKE BANK A/S
Frederikssundsvej afdeling
Frederikssundsvej 52
2400 København NV
Tlf. 45 12 06 30

Ansvarsforsikring:
Tryg Vestas forsikring under kollektiv ordning hos FRI
Police nr.  607 4.538.714.563
Dækningsomfang tingskade/tab  2,5 mio. dkr. (Årlig sum)
Selvrisiko  50.000 dkr pr. tingskade/tab
Dækningsomfang personskade  12,5 mio. dkr.

Herudover kan der tegnes objektforsikringer med dækningsomfang efter klienternes individuelle ønsker, blot skal de tegnes forinden igangsætning af fysiske arbejder.

Faglige medlemskaber:
Teytaud er medlem af foreningen af rådgivende ingeniører  FRI.