Sætningsskade - Krarupvej

Additional Info

  • Beliggenhed: Krarupvej, Rødovre.
  • Forsikring: Ejerskifteforsikring, Alm. Brand
  • År: 2008
  • Opgave: Utilstrækkelig understøtning af terrændæk medførte fjernelse af køkken, indbyggede skabe, gulve og terrændæk. Herefter udfør-tes traditionel ramning af minipæle, udlægning af isolering, ud-støbning af selvbærende terrændæk samt retablering af gulve, køkken og skabe.
  • Rådgiverydelse: Totalrådgivning vedrørende registrering, projekt til løsning, pris-indhentning, byggeledelse og fagtilsyn m.v.
  • Entreprenør: TN-entreprise A/S