Sætningsskade - Dalbugten

Additional Info

  • Beliggenhed: Herlev
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: maj 2008
  • Opgave: Utilstrækkelig understøtning af terrændæk medførte fjernelse af køkken, indbyggede skabe, gulve og terrændæk. Herefter udførtes traditionel ramning af minipæle, udlægning af isolering, udstøbning af selvbærende terrændæk samt retablering af gulve, køkken og skabe
  • Rådgiverydelse: Registrering af skadeomfang, projekt til løsning, prisindhentning, byggeledelse, fagtilsyn m.v.
  • Entreprenør: Arkil A/S