Sætningsskade - Nymarksvej

Additional Info

  • Beliggenhed: Herlev
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: maj 2008
  • Opgave: Utilstrækkelig understøtning af terrændæk og bærende vægge ville kræve fjernelse af køkken, indbyggede skabe, gulve og terrændæk og i fortsættelse heraf traditionel ramning af minipæle, placeret både udvendigt og indvendigt for placering af traverser, samt under indvendige bærende vægge, udlægning af isolering, udstøbning af selvbærende terrændæk samt retablering af gulve, køkken og skabe.
  • Rådgiverydelse: Registrering af skadeomfang, projekt til løsning, prisindhentning. Projektet kom ikke til udførelse, da bygningens ejer ønskede forsikringsandelen udbetalt.
  • Entreprenør: Laveste bud TN Entreprise A/S