Sætningsskade - Sjælsøvej

Additional Info

  • Beliggenhed: Birkerød
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: 2005
  • Opgave: Utilstrækkelig bæreevne i terrændæk som følge af sætningsgivende aflejringer under dette. Løsning: Optagning af alle gulve, ramning af minipæle samt udstøbning af nyt terrændæk og lægning af ny gulvopbygning.
  • Rådgiverydelse: Registrering af skadeomfang, projekt til løsning, prisindhentning, byggeledelse og fagtilsyn
  • Entreprenør: Skandinavisk Spændbeton A/S