Sætningsskade - Soløsevej

Additional Info

  • Beliggenhed: Gentofte
  • Forsikring: Lærestandens Brandforsikring
  • År: september 2005
  • Opgave: Som følge af lokal utilstrækkelig fundering af facadefundamenter og terrændæk foretoges ekstrafundering samt væsentlig afhjælpning af revner i facader, gavle og indvendige vægge. Tillige konstateredes utilstrækkelig styrke og stivhed i inddraget loftrum, som derfor forstærkedes med vindkryds m.v.
  • Rådgiverydelse: Registrering af skadeomfang, projekt til løsning, prisindhentning, byggeledelse og fagtilsyn
  • Entreprenør: Gert C. Petersen A/S mfl.