Sætningsskade - Ammekær

Additional Info

  • Beliggenhed: Gilleleje
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: marts 2008
  • Opgave: I et sommerhus udført med bærende facader af "træbjælker" registreredes utilstrækkelig understøtning af gulve og facader samt lokale differenssætninger i facader indbyrdes mellem "bjælker". Herudover registreredes i mindre omfang skader/ulovligheder i installationer. Løsning: Optagning af gulve, retablering med fast og sikker understøtning samt fjernelse af indvendig facadebeklædning, dampspærre og isolering får lodret sammenspænding og fiksering af "bjælker" samt indvendig retablering af facader.
  • Rådgiverydelse: Registrering af skadeomfang, projekt til løsning, prisindhentning, byggeledelse, fagtilsyn m.v.
  • Entreprenør: TN Entreprise A/S mfl.