Fugtskade - Glentevej

Additional Info

  • Beliggenhed: Hundested
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: marts 2008
  • Opgave: Manglende fugtsikring og styrke i kældervægge under tilbygning har medført betydlige fugt- og skimmelskader i underbygningen.
  • Rådgiverydelse: Registrering af skader og årsag, udarbejdelse af løsningsforslag samt prisindhentning. På basis heraf er der givet tilsagn om dækning af de anmeldte skader, og ejer overvejer valg mellem skadeafhjælpning eller totaludskiftning
  • Entreprenør: -