Brandskade - Dalslandsgade

Additional Info

  • Beliggenhed: København S
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: Maj 2004
  • Opgave: Ekstrem stor brandpåvirkning i lejlighed på 6. sal i betonbyggeri, hvor specielt huldæk i dæk over lejligheden blev skadet i udbredt grad, idet spændarmering mistede både styrke og forankring. Løsning: Opskæring af alle kanaler fra underside, oplægning af nye stålprofiler, opspænding af disse, tilstøbning af disse ved sprøjtebeton. Parketgulv på 7. sal var påregnet bibeholdt, men måtte pga. fugt skiftes.
  • Rådgiverydelse: Registrering af skadeomfang i betonkonstruktioner, projekt til løsning, prisindhentning, byggeledelse, fagtilsyn m.v.
  • Entreprenør: Otto Christensen & Kaj Sørensen