Snetrykskade - Rosenlund

Additional Info

  • Beliggenhed: Lynge
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: marts 2007
  • Opgave: Landbrugshal med lokale snetrykskader på åse, som efter få dage i kombination med kraftig vind udviklede sig yderligere med stormskade i form af ensidig, afblæst pladebeklædning. Første afværgeforanstaltning bestod i at forankre og sikre limtræsbuer, hvorefter tagåse blev eftergået og i nødvendig omfang forstærket inden efterfølgende totaludskiftning af trapezpladebeklædningen.
  • Rådgiverydelse: Projekt til midlertidig afstivning, prisindhentning for genopbygning, rekvireret specifikt tilsyn m.v.
  • Entreprenør: Combi-Byg