Vandskade - Granvej

Additional Info

  • Beliggenhed: Espergærde
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: marts 2008
  • Opgave: En langvarig udsivning fra vaskemaskine medførte opfugtning af porebetonelementer i dæk over krybekælder samt af krybekælder. Dækelementerne krummede opad med lokale knusninger til følge, og dækket mistede herved stivhed og sammenhæng, men udviste ingen skader på undersiden, idet der forekom tegn på tidligere reparationer ved armeringsjern m.v. Løsning: Fjernelse af alle køkkenelementer, indbyggede skabe, svømmende parketgulve, opskæring/ophugning af revner og knusninger og udstøbning med epoxymørtel samt retablering af gulve, køkken m.v.
  • Rådgiverydelse: Registrering af skadeomfang, projekt til løsning, prisindhentning, byggeledelse, fagtilsyn m.v.
  • Entreprenør: Murerfirmaet Henningsen og Ulrik