Kollaps af tagkonstruktion - Fuglegårdsvænget

Additional Info

  • Beliggenhed: Vangede
  • Forsikring: Alm. Brand
  • År: juli 2006
  • Opgave: Byggeteknisk vurdering af dækningsomfang ved bygningsskade i form af uvarslet brud i tagkonstruktionen i 1 af 2 ens etageblokke. En tagkonstruktion, der givetvis fra opførelsen (1936) har været væsentligt underdimensioneret, og kun som følge af en langsom udtørring og måske relativ kraftig opvarmning m.v. tilfældigvis er kollapset midt i sommerperioden. Konkluderet, at skaden er uden for bygningsforsikringens dækningsomfang som følge af uforsvarlige og utilstrækkelige konstruktioner fra oprindelig udførelse. Ifølge det oplyste er der ikke givet dækning.