Bytoften, Gladsaxe

Additional Info

  • Beliggenhed: Ræveholmen, Skyttestien, Mårvænget, Rensdyrvej og Gladsaxemøllevej, Gladsaxe
  • Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab ved DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg
  • År: Udføres fra ultimo 2011 - 2014 i to etaper
  • Opgave: Al ingeniørrådgivning i forbindelse med nedrivning af 125 rækkehuse fra 1954-1958, samt genopførelse af 114 nye boliger, materielgård og fælleshus, alt i energiklasse 2015, herunder anvendelse af varmegenvinding og solceller. Under nedrivning konstateredes i væsentlig grad malede overflader med blyholdig maling.
  • Entreprenør: Sigma Entreprise A/S
  • Arkitekt: Arkitekttegnestuen Virumgaard A/S, Nørgaard og Holcher (Landskabsarkitek)
  • Håndværkerudg.: Ca. kr. 157.000.000 + moms