Grantofteparken

Additional Info

  • Beliggenhed: Grantofteparken
  • Bygherre: Ballerup almennyttige Boligselskab v/ DAB
  • År: 2006
  • Opgave: Ingeniørprojektering og –tilsyn (Kon., VVS, Vent. og El) i forbin-delse med facaderenovering af 2 etagers rækkehuse, herunder modernisering af indgangsparti. Facader er efterisoleret og be-klædt med ny beklædning af skærmtegl. Eksisterende flade tage er ændret til nye rejste uudnyttelige tage med tagudhæng og på loft er etableret nye udsugningsanlæg, i alt 456 boliger.
  • Entreprenør:  
  • Arkitekt: Arkitektfirmaet Paludan & Ramsager
  • Håndværkerudg.: ca. 125.000.000 excl. moms.