Lundtoftegade, Ørholmgade, Sandbjerggade og Høsterkøbgade

Additional Info

  • Beliggenhed: Lundtoftegade, Ørholmgade, Sandbjerggade og Høsterkøbgade
  • Bygherre: AB Ørholm
  • År: 2008-2009
  • Opgave: Ingeniørprojektering og -tilsyn i forbindelse med ombygning af udnyttelig tagetage til boligformål i boligkarre med i alt 29 opgange. De indvundne boligarealer fortrinsvis tillægges de eksisterende boliger på 4. sal. Ombygningen indbefattede ligeledes tagterrasser.
  • Arkitekt: Peter Jahn & Partnere