Ellemarken, Køge

Additional Info

  • Beliggenhed: Ellenarken, Køge
  • Bygherre: Køge almennyttige Boligselsakb v/DAB
  • År: 2008
  • Opgave: Totalrådgivning i forbindelse med vinduesudskiftning i 6 stk. 4-etagers boligblokke. I alt 621 lejligheder, svarende til ca. 1500 vinduer.