Arbejdsområder

TEYTAUD har gennem tiden udført alle traditionelle ingeniørmæssige opgaver inden for nybyggeri og renovering til såvel private-, offentlige- samt erhvervsklienter m.v.

De ingeniørmæssige opgaver vedrører i varierende omfang delelementer af planlægning, projektering, projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn og bygherrerådgivning inden for områderne:

Fagområder
- Bærende konstruktioner
- VVS-installationer
- Ventilationsanlæg
- Vej- og kloakanlæg
- Bygningsfysik fugt & varmeisolering
- Akustik og lydisolation

Arbejdstyper
- Nybyggeri
- Renovering og ombygning
- Eftersyn
- Helhedsplaner (tilstand / økonomi)
- Bygningsdrift
- Byggeøkonomisk kalkulationer

og har faste, eksterne ad hoc samarbejdspartnere indenfor biologisk vurdering, miljøteknik og el-installationer.

TEYTAUD deltager som ingeniørrådgiver ved såvel traditionel rådgivning, totalrådgivning, totalentreprise samt partnering, og er således fuldt kvalificeret til at deltage på et hvert niveau i hele byggeprocessen fra idékoncept frem til aflevering, og med alle byggeprocessens parter fra beslutningstagere over brugerniveau til projekterende og udførende.