Historie

Teytaud Rådgivende Ingeniører A/S har sit udspring i en personligt ejet virksomhed startet af vor stifter ingeniør Johan August Teytaud i 1942.

Johan August Teytaud har tillige været medstifter af Dansk Boligselskab nu del af DOMEA samt oprindeligt indgået i en række større konsortier herunder medvirket ved eksempelvis byggemodning projektering af institutioner, forretninger samt kælderdele i bebyggelsen Brøndby Strand samt hele ingeniørprojekteringen af Holbæk Slot Ladegårds jorde i Holbæk.  

I perioden 1964  - 1969 overførtes virksomheden til drift kun i aktieselskabsform frem til vor stifters død i 1971.    Siden overtoges aktieselskabet fra boet og har siden 1973 været drevet og ejet af en række medarbejdere herunder alle daværende ledende medarbejdere.

Senest er der pr. 2003 sket endnu et glidende generationsskifte i ejerkredsen bag TEYTAUD Rådgivende Ingeniører A/S.

Aktuelt er aktiekapitalen på 600.000 dkr. fordelt på følgende indehavere:


JHC 

Foto og kontakt oplysninger
Navn titel, mail dir nr. fax og mobil nr.

KG

Foto og kontakt oplysninger
Navn titel, mail dir nr. fax og mobil nr.

JA

Foto og kontakt oplysninger
Navn titel, mail dir nr. fax og mobil nr.