Målsætning

Det er Teytauds målsætning, at klienterne modtager:

  • et produkt, som klienten forventer, 
    det produkt der er aftalt
    et produkt med de egenskaber og kvaliteter der er nødvendige for at opfylde klientens behov

Dette søges opnået ved,

  1. indledningsvis og i samarbejde med klienten at afdække dennes behov og herefter afstemme fælles forventninger til produktet,
  2. i samarbejde med klienten og eventuelt øvrige rådgivere, at fastlægge de rette kvalitetssikringsniveauer, samt løbende ajourføring heraf under såvel projektering som under udførelse,
  3. til stadighed hos TEYTAUD at beskæftige kvalificerede medarbejdere og motivering af alle medarbejde til deltagelse i firmaets videreudvikling.
  4. at motivere medarbejdere til kontinuerligt at fastholde og videreudvikle og opkvalificere egne kompetencer til at sikre fornøden kvalitet og kvalitetssikring under hele processen fra projektering, over tilsyn til aflevering.